ПОГЛЕДНИ ГО ПОСЛЕДНОТО
ПРОМЕДИКА СПИСАНИЕ

Прочитај

ПРОИЗВОДИ

Повеќе

Промедика е снабдувач на медицински средства и здравствени услуги и e една од водечките компании во својата област во Република Македонија. Стратешки посветена на обезбедување производи со висок квалитет и врвна услуга за клиентите, Промедика ги извршува следните основни функции:

– Дистрибуција на медицински средства за еднократна и повеќекратна употреба

– Дистрибуција, сервис и одржување на медицински инструменти, апарати и опрема

– Обука и едукација на клиенти

Повеќе

Промедика е снабдувач на медицински средства и здравствени услуги и e една од водечките компании во својата област во Република Македонија. Стратешки посветена на обезбедување производи со висок квалитет и врвна услуга за клиентите, Промедика ги извршува следните основни функции:

– Дистрибуција на медицински средства за еднократна и повеќекратна употреба

– Дистрибуција, сервис и одржување на медицински инструменти, апарати и опрема

– Обука и едукација на клиенти